Checklistan
Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

 

Checklistan för lyssnandet:

Ett verktyg för att se om ditt barn har problem med att lyssna

Vi kan inte ”se” lyssnande. Det enda sättet att ”komma åt det” är indirekt – genom förmågor som på ett eller annat sätt är kopplade till lyssnandet. Checklistan, som har utarbetats av den kanadensiske Tomatiskonsulten Paul Madaule, är en katalog över förmågor, färdigheter eller kvaliteter som kan hjälpa dig att bedöma om ditt barn har problem med lyssnandet. Det finns INGEN poängbedömning. Det är enbart ett verktyg för dig att bedöma din eller ditt barns förmåga att lyssna och därmed att lära. Gå igenom så många rutor som du anser lämpligt.

 

Utveckling:
De tidiga åren

Denna kunskap om våra första år  är oerhört viktig för att tidigt identifiera och förebygga lyssnandeproblem. Den kastar också ljus över möjliga orsaker till problem.

Stressfull graviditet
Svår förlossning
Adoption
Tidig separation från modern
Försenad motorisk utveckling
Försenad språkutveckling
Återkommande öroninfektioner

Receptivt lyssnande:               
Vår yttre miljö

Denna typ av lyssnande är riktad ut mot världen omkring oss. Den gör att vi kan vara i samklang med vad som pågår, hemma, på arbetet, i klassrummet eller i umgänget med vänner.

Kort uppmärksamhetsspann
Lätt distraherad
Överkänslig för ljud
Missförstår frågor
Blandar ihop liknande ljud
Behöver ofta upprepning
Svårt att följa instruktioner i flera led

Expressivt lyssnande:
Vår inre atmosfär

Detta lyssnande är riktat inåt mot oss själva. Vi sänder det för att lyssna till oss själva och styra och kontrollera vår röst när vi talar och sjunger.

Entonig och monoton röst
Tvekande tal
Svagt ordförråd
Dålig meningsbyggnad
Överanvänder stereotypa yttranden
Svårt att sjunga rent
Blandar eller vänder på bokstäver
Dålig läsförståelse
Svårt att läsa högt
Dålig stavning

Motoriska färdigheter:           
Våra fysiska förmågor

”Kroppens öra” (det vestibulära systemet) som kontrollerar balans, muskel- och ögonkoordination och kroppsuppfattning behöver också skärskådas.

Dålig hållning
Nervöst beteende
Klumpiga, okoordinerade rörelser
Dålig känsla för rytm
Slarvig handstil
Svårt med organisation och struktur
Blandar ihop höger och vänster
Blandad handdominans
Svag i sporter

Energinivån:
Vårt bränslesystem

Örat fungerar som en dynamo ( en kraftfull motor) som ger hjärnan den energi vi behöver för att inte bara överleva utan leva ett meningsfullt liv.

Svårt att stiga upp
Trött mot slutet av dagen
Vana att skjuta upp saker
Hyperaktivitet
Tendens till depression
Känner sig överbelastad av dagliga uppgifter

Beteende och social anpassning:
Vår förmåga till relationer

Svårigheter med lyssnandet är ofta knuten till dessa förmågor att interagera med andra.

Låg frustrationstolerans
Dåligt självförtroende
Dålig självbild
Blyghet
Svårt att få vänner
Tendens att dra sig undan eller undvika andra
Lättirriterad
Omogen 
Låg motivation, inget intresse för skola/arbete
Negativ attityd till skola/arbete

När du har fyllt I listan kan du skriva ut den för att senare kunna göra jämförelser.

GUIDAD TUR: välj mellan följande ämnen:

ADD och ADHD

Dyslexi

Upptäck mer. Utforska resten av vår sida!

Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT