Dyslexi
Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

 

Dyslexi: Vad är det? 

Om du slår upp ordet dyslexi i en ordbok ser du att det kommer från grekiskans dys som betyder svag eller dålig och lexis (ord eller språk). Kanske känner du någon som har dyslexi. I så fall vet du troligen att ett av de problem dyslektiker har är att förstå bokstäver eller siffror. Dessa problem uppstår vid lyssnande, skrivande, läsning eller stavning. Med andra ord, dyslektiska människor har svårigheter med att hantera språk, men det betyder inte att de är ointelligenta. 

Dyslexi är inte kopplad till låg intelligens. Dyslektiker är ofta begåvade och produktiva, men de lär annorlunda än andra. Några av de mest briljanta hjärnorna i vår tid har haft dyslexi: Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Winston Churchill, Mozart och John Lennon för att bara nämna några. De flesta dyslektiker har en bättre känsla för rumsliga relationer eller bättre utnyttjande av sin högra hjärnhalva. 

Att analysera språkljuden

Hur detta påverkar varje person varierar mycket. Dyslexi manifesterar sig av någon anledning olika från individ till individ. Men den gemensamma faktorn tycks vara att de läser på betydligt lägre nivå än andra med samma ålder och intelligens. Att läsa, vare sig det är högt eller tyst, har att göra med att hantera språkljud. Dessa ljud är ett mycket komplex blandning av frekvenser med varierande intensitet. Att analysera detta snabbt och korrekt är utomordentligt svårt. Även de mest sofistikerade datorer har fortfarande svårt att analysera ljud fullständigt. Det är därför många system för röstigenkänning fortfarande är ofullkomliga. Vi analyserar ljud i innerörat, mera exakt i snäckan (cochlea). Om snäckan inte analyserar ljud perfekt kan dyslexi uppstå

Varje språkljud har en grundfrekvens och flera högre frekvenser (eller högre harmonier). När flera språkljud har nästan samma grundfrekvens och bara skiljer sig åt i de högre harmonierna kan en person med dyslexi feltolka dem. Till exempel har B och P samma grundfrekvens, liksom T och D. Så när någon säger ”Bob” är dyslektiker inte säkra på vad som sägs. Det kan bara Bob eller Bop eller Pop. Och när de väl har listat ut vad som sägs har den som talar redan kommit till nästa mening eller ännu längre. Personen med dyslexi hanterar alltså språket långsammare än andra. De har problem med vad som brukar kallas auditiv processning

För att tackla detta problem tränar vi dina öron till att höra och hantera dessa skillnader mycket mer effektivt. Det gör vi genom att du får lyssna till filtrerad musik, med speciella högfrekvensband. Detta gör att du gradvis  kommer att kunna skilja mellan de högre frekvenserna. Då behöver du inte längre gissa om någon säger Bob eller PopNär du väl kan höra ljuden klart börjar du också förbättra din stavning. 

Öra/öga-koordination 

Läsning är en komplex aktivitet som kräver att öronen och ögonen samarbetar synkront När ögat ser en bokstav identifierar örat det motsvarande ljudet (detta sker även när man läser tyst).Sedan leder det vestibulära systemet ögat från bokstav till bokstav och snäckan översättar varje bokstav till ett ljud. Problemet börjar när detta släpar efter för mycket. Om det vestibulära systemet och snäckan inte är synkroniserade, är inte ögonen och öronen det heller. 

Det hela blir ännu mer komplicerat av att varje ljud varar en bestämd, kort tid. Örat måste hela tiden anpassa sig till dessa snabba förändringar. När det inte gör detta är ögonen och öronen inte synkroniserade, och rätt ljud kombineras inte med rätt bokstav. Och utan ljudet förbli bokstaven död, meningen kan inte uppstå. Dyslektikerna måste därför gissa och hoppas på ett mirakel genom att chansa och yttra ett ljud som kanske stämmer med bokstaven som dansar på boksidan. 

Det lyckliga örat

Något som inte många känner till är att vi alla har ett dominant öra. Somliga är högeröre-dominanta, andra vänsteröre-dominanta. Fördelen med att vara högerdominant är att högra örat hanterar den inkommande ljudinformationen snabbare än vänster öra. Det betyder att människor som är högerdominanta lär och tänker snabbare och talar bättre. 

Högerdominanta personer har vanligtvis  lättare att lyssna uppmärksamt eftersom de kan hantera information snabbare. Höger öra har en fördel genom att det sänder informationen direkt till vänster hjärnhalva som är specialiserad på att hantera språk. Vänster öra sänder till höger hjärnhalva som inte är designad för språk. Då måste informationen sändas från höger till vänster hjärnhalva via hjärnbalken (corpus callosum). På grund av den längre vägen blir informationen fördröjd. De som är vänsterdominanta måste därför hela tiden försöka hinna ikapp. Men informationen är inte bara försenad utan också ofullständig. Några av de högre frekvenserna försvinner nämligen på vägen från höger till vänster hjärnhalva. Det är de frekvenser som är avgörande för att skilja på vissa språkljud, till exempel b- och p-ljud. Så de vänsterdominanta måste inte bara försöka hinna ikapp utan också ”spela med färre kort”. 

Tomatis lyssningsprogram hjälper människor med  dyslexi att få bättre höger-öre-dominans. Mot slutet av programmet skiftar vi gradvis ljuden från vänster öra till höger. Du får också göra läsningsövningar i en mikrofon som är kopplad till vårt elektroniska utrustning. Vi filtrerar din röst och sänder tillbaka den enbart till höger öra. På det sättet kommer din hjärna lättare att kunna kontrollera kvaliteten på din röst och ditt språk. Du får mer kontroll över vad du läser eller säger. Det är mycket viktigt eftersom  förmågan att lyssna på sig själv ofta är svag hos dyslektiska personer. Över tid blir du högerdominant och kommer att läsa, tala och lära bättre. 

Vår kliniska erfarenhet visar att de flesta dyslektiker kommer att läsa, tala och lära bättre enbart genom att öronen ”fininställs”. Många kommer också att öka sina verbala förmågor och sitt självförtroende. 

Vill du läsa några sanna berättelser från dyslektiska barn och vuxna? 

Upptäck mer! Utforska resten av vår hemsida!

 

Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT