Studier
Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

 

 

Sammanfattning

Totalt 35 studier har publicerats rörande effekten av Tomatis´ metod för auditiv stimulering. De flesta studierna rör behandling av inlärningssvårigheter och visar att en rad svårigheter kan behandlas effektivt med Tomatismetoden. Några småsakliga projekt på autism har rapporterats och visar att ca 60 % av autistiska barn har nytta av metoden. Flera studier visar att metoden påskyndar inlärningen av främmande språk. En av dessa visar att träningen minskar tiden för att tillägna sig ett korrekt uttal till hälften. Två små studier visar positiva effekter på rösten. Några studier visar att Tomatisträning underlättar barnafödande och förkortar förlossningstiden. Andra studier visar positiva effekter på stamning, utvecklingshämning och en rad psykiska störningar.

Detaljerad information på engelska finns på bifogad PDF fil.

Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT